KYLLÄ!  Kansanvallalle!

EI!  Pelkälle edustukselliselle demokratialle!

RIC (Kansanvalta)

Miksi jotain pitäisi muuttaa?

Siksi, että meidän perustuslaissa meillä kansalaisilla ei ole oikeutta tehdä aloitetta joka voisi käynnistää valtakunnallisen kansanäänestyksen aiheesta kuin aiheesta. Se on se todellinen syy siihen miksi tämä maa ja sen asiat ovat päässeet siihen kuntoon kun ne nyt ovat, eikä me tavalliset ihmiset voida sille yhtään mitään.

Edustukselliseen demokratiaan kun kuuluu sisäänrakennettuna sen yksi ominaisuus, että meidän äänillä ei ole oikeaa todellista merkitystä. Meidän ns. ”edustajilla” kun ei ole imperatiivista mandaattia eli todellista vastuuta päätöksistään.

Vastuun näiden ns. ”edustajien” tekemistä virheistä kannamme aina lopulta me – tavalliset ihmiset, sinä ja minä. Nämä meidän ns. ”edustajat” voivat aina lähteä kautensa päätteeksi vaikka paremmin palkattuihin EU virkoihin yms. eikä tehdyistä virheistä kanneta minkäänlaista vastuuta.

Edustuksellinen demokratiamme on itseasiassa täysi illuusio demokratiasta. Me vain valitsemme aina uudestaan ja uudestaan uuden kapteenin jo valmiiksi ohjattuun laivaan, eikä todellisuudessa juuri mikään muutu. Olemme lopen kyllästyneet kokoajan pyytämään ja anelemaan meidän ns. ”edustajilta” kuin pienet lapset, että voisivatko he edes joskus kuunnella meitä ihmisiä päätöksenteossaan. Ja hehän eivät meitä kuitenkaan kuuntele. Me emme ole lapsia, olemme aikuisia jotka kantavat vastuun omista harkituista päätöksistään.

On tullut aika ottaa käyttöön täysi kansanvalta ja täysi sananvapaus kuten Sveitsissä! Ja meillä keltaliiveillä on siihen yksinkertainen työkalu. RIC.

Mitä RIC tarkoittaa?

RIC, eli alkuperäiseltä nimeltään ranskaksi ”Le référendum d’initiative citoyenne”, suomeksi kansalaisaloite tai kansalaisten aloittama muutosehdotus kääntyy vielä lontooksi muotoon CIR eli ”Citizens’ Initiative Referendum”. RIC kuitenkin nimestään huolimatta tarkoittaa keinoa täydelle kansanvallalle eli käytännössä suoraa demokratiaa.

Tässä vaiheessa RIC on teorian tasolla oleva ehdotus, jota keltaliivien agendalle on tuonut ranskalainen Roman Light. Koska RIC on hienosäädettävä jokaisen maan lainsäädäntöön ja kansaan sopivaksi, vaatii tämä esitys vielä työtä. Lähdetäänkö asiaa ajamaan kansalaisaloitteen kautta vaiko muilla keinoilla, myös sen tulee aika näyttämään. Joka tapauksessa, RIC on ehdotus keinosta palauttaa täysi valta takaisin kansalle Suomeen.

Koska kuitenkin edustuksellinen demokratiamme jatkaa kuitenkin rinnakkaiseloaan RIC-järjestelmän kanssa, ei puolueiden ja eduskuntavaalien tapaa tarvitse muuttaa.

RIC tulisi toimimaan osittain samalla tavalla kuin nykyiset kansalaisaloitteet, mutta muutamalta osin ero olisi varsin merkittävä.

Prosessi lähtee käyntiin samalla tavalla kuin nykyäänkin – joku tekee aloitteen, yhden neljästä mahdollisesta (selitetään alla tarkemmin), ja aloitteelle lähdetään keräämään allekirjoituksia. Ehdotettu raja olisi sama kuin nykyään, 1% eli 50.000 allekirjoitusta. Jos allekirjoituksia ei kerry sovittuun aikaan mennessä, esitys hylätään automaattisesti.

Mutta jos määräaikaan mennessä saadaan vähintään se haluttu määrä allekirjoituksia kasaan, siitä alkaa ne eroavaisuudet nykyiseen järjestelmään. Sen sijaan että ehdotusta lähtisi eduskunta selvittämään, päätäntävalta siirtyykin kansalle itselleen. Jokaisesta allekirjoitukset keränneestä esityksestä järjestetään nimittäin sitova kansanäänestys.

Äänestys itsessäänkin poikkeaa tavallisesta – äänestäjillä on kolme vaihtoehtoa: Kyllä, Ei ja En osaa sanoa. Kyllä ja Ei ovat siis suoraan kanta annetulle ehdotukselle, mutta EOS muuttaa äänestyksen tulosta radikaalisti: jos yli 30% annetuista äänistä on EOS, merkitsee se sitä että kansa ei ole vielä valmis tekemään päätöstä asiasta annetuilla tiedoilla. Sen seurauksena äänestys järjestetään uudelleen, jahka asiasta on järjestetty enemmän informaatiota ja kansalaiskeskustelua että kansa kykenee tekemään valistuneen päätöksen asiasta.

Ehdotuksen tyyppi määrittää rajan koska ”Kyllä”-ääniä on riittävästi hyväksymään ehdotuksen. Kun tulos on vahvistettu, astuu hyväksytty ehdotus voimaan välittömästi ja sitovasti ohi eduskunnan ja hallituksen – kansa on päättänyt.

Neljä eri RIC-tyyppiä

1) Perustuslain muutos. Perustuslain muutos eroaa muista RIC:eistä siinä, että sille vaadittava kannatus äänestyksessä on huomattavasti suurempi. Mitään tarkkoja määriä ei ole vielä sovittu, mutta esimerkiksi 35% absoluuttinen kannatus äänioikeutetuista on yksi mahdollinen vaihtoehto. Tämä RIC olisi samalla myös ainut tapa muuttaa perustuslakia – valta on kansalla, ei poliitikoilla.

2) Uusi laki. Kuin nykyiset kansalaisaloitteet, tämä RIC kirjoittaa uutta lakia nykyisten lakien rinnalle tahi päälle. Ehdoton enemmistö, eli 51% annetuista äänistä, tarvitaan ”Kyllä”-ääniä että aloite hyväksytään.

3) Vanhan lain mitätöinti. Ehdottomalla enemmistöllä on valta poistaa jokin nykyinen voimassaoleva laki välittömästi käytöstä.

4) Edustajan poistaminen vallasta. Tarkoittaako tämä sitten vain poliitikkoja, vai voidaanko virkamiehiä tai muita julkisella puolella työskenteleviäkin ihmisiä erottaa paikoiltaan on vielä kysymysmerkki, mutta tämä RIC on kansan keino päästä eroon lupauksensa rikkoneista ja valehtelevista kansan palvelijoista. Ehdoton enemmistö päättää saako kyseinen henkilö jatkaa tehtävässään vai ei. Päätös astuu voimaan välittömästi.

Yksinkertaistettuna RIC on keino kansanvallalle. Ei vielä valmis eikä välttämättä lakiteknisesti täydellinen, mutta varma tapa palauttaa täysi valta kansalle, siis sitä oikeaa suoraa demokratiaa. On myös syytä huomata, että RIC ei itsessään ota kantaa millään tavalla niihin tuleviin ehdotuksiin ja päätöksiin vaan on ainoastaan järjestelmä kansanvallalle. Tämän vuoksi RIC:iä ei voida pitää poliittisena kantana, muuten kuin siltä osin että kannattaako kansanvaltaa vai ei.

Saadaanko tällä järjestelmällä Suomi kuntoon? Sen tulee aika näyttämään, mutta ainakin sillä saataisiin maasta sen kansansa näköinen.

Viesti Roman Lightilta (englanniksi)

The RIC Mouvement

RIC REFERENDUM INITIATED BY THE CITIZEN ROMAN LIGHT (PERJANTAINA 14. JOULUKUUTA 2018) 

The RIC Movement has started with the obvious observation that your modern democracy has failed the hope and desire of citizens across the world, by not protecting them from financial forces hungry for more power and more money.

A referendum (in some countries synonymous with a plebiscite, or a vote on a ballot question) is a direct vote in which an entire electorate is asked to either accept or reject a particular proposal.

The RIC movement wants to bring the power back to the people who want to take control of their future and make the people elected and the financial forces working in the shadow, accountable for their decisions.

By installing a Referendum From the People, For the People Triggered by the People, we expect to bring justice and sovereignty back to the world.Therefore we are fighting to impose a Constitutional right to trigger a National referendum from the people initiative.
We need a right for less than 3% of a population that want to ask the rest of the citizens their opinion, to trigger a National Referendum.

If that referendum is accepted, it will be automatically implemented into the law.
This right should be applicable to ALL LEGAL MATTER.

We believe that this simple idea has the potential to change the world.

Kyllä Kansanvallalle